• Nedeľné bohoslužby
    Nedeľné bohoslužby o 10:01h v Klube31
  • Klub31
    Klub31 pre študentov a pracujúcich - o 19:00 hod. každú stredu
  • ROS
    Rodinné spoločenstvo

Nedeľné bohoslužby o 10:01h v Klube31

Nedeľné bohoslužby počas leta - 02.07., 16.07. (Letný camp, Osčadnica), 30.07.,13.08. a 27.08.2017

Od roku 2000 pripravujeme a vykonávame nedeľné bohoslužby v Mlynskej doline v Bratislave. Nedeľné bohoslužby pre rodiny a študentov sa konajú v nedeľu o 10.01h v miestnosti Klubu31 na Átriových domkoch, blok G (UPC MOSTY). Na službách Božích sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj pracovníci univerzity, rodiny s deťmi ako aj ľudia, ktorí žijú v okolí Mlynskej doliny. Väčšinou sú to ľudia, ktorí prešli spoločenstvom od svojich študentských čias, ale nielen oni.  Korešponduje to s našou základnou  víziou vytvorenia duchovného domova “Miesto pre Teba a teba“.

Stretnutia detskej besiedky (program pre deti) pri UPC Mosty sa konajú pravidelne počas nedeľných služieb Božích.

Facebook