• Nedeľa 12.6.2016
  Zborový deň (služby Božie) v Častej
 • Služby Božie
  Služby Božie o 10:01h v Klube31
 • Klub31
  Klub31 pre študentov a pracujúcich
 • ROS
  Rodinné spoločenstvo

Zborový deň (služby Božie) v Častej

Srdečne vás pozývame na zborový deň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. 6. 2016 od 10:30 hod. v stredisku Detskej misie Prameň v Častej (služby Božie budú v Častej a nie v Klube31 v Mlynskej doline).  Téma: Pripútajte sa! Súčasťou programu budú služby Božie, program pre deti, šport, voľný program a na záver dňa seminár s diskusiou.
Začiatok zborového dňa je naplánovaný na 10.30, koniec na 17.00. Okrem individuálnej dopravy je možné využiť aj spoločný autobus , ktorého odchod od Nového kostola je o 9.00 (pristavený bude o 8.45), návrat do Bratislavy sa očakáva o 18.30. Zborový deň sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia.
Pre záujemcov bude zabezpečená strava (obed+olovrant) v cene dospelí 7,- €; deti/ seniori 5,- €. Príspevok za dopravu autobusom je dobrovoľný.
Všetkých, ktorí sa zborového dňa plánujú zúčastniť prosíme, aby sa najneskôr do 6. 6. 2016 prihlásili na farskom úrade na Legionárskej ul. 4. A to buď osobne, na tel. čísle 02/55571195, alebo mailom na legionarska.ba@gmail.com. Pri prihlásení je potrebné nahlásiť počet osôb, spôsob dopravy a záujem/nezáujem o spoločnú stravu.
Uvítame pomoc s občerstvením formou napečených koláčov.

http://legionarska.sk/kto-sme/oznamy/690-zborovy-den-12-juna-2016-od-10-30-v-stredisku-detskej-misie-pramen-v-castej

Facebook